Szpada magiczna [GLEIC]

 

Szpada magiczna, ostrze metaliczne, umocowane na izolującej rękojeści (drzewo, ebonit i t. p.), lub oddzielone od ręki operatora izolującą go rękawiczką (jedwab, sierść, futro). Zapomocą szpady magicznej ope­rator broni się od larw astralnych.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 77.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic