Suso Henryk [GLEIC]

 

Suso Henryk (1300–1366), niemiecki mistyk i asceta, uznany za świę­tego przez kościół rzymsko-katolicki. Główne jego dziełko „Ksią­żeczka wiecznej mądrości” jest zbiorem głębokich i poetycznych aforyzmów.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 76.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic