Sugestja [GLEIC]

 

Sugestja (łac.), wywieranie wpływu na czyjąś świadomość zapomocą słów (wmawianie), uczuć lub faktów nieistniejących. Wmawianie sobie samemu nazywa się autosugestją.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 76.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic