Stoliki wirujące [GLEIC]

 

Stoliki wirujące, stolik wystukujący odpowiedzi „ducha” podczas seansu spirytystycznego według umówionego alfabetu.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 75.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic