Steiner Rudolf [GLEIC]

 

Steiner Rudolf dr. (ur. 1681, zm. 1925), jedna z najwybitniejszych postaci niemieckiego świata okultystycznego, założyciel i propagator „antro­pozofji”. Autor licznych dzieł, jak: „Theosophie” (tłumaczenie polskie p. t. Przygotowanie do poznania świata nadzmysłowego), „Kronika Akasha, wtajemniczenia w odwieczną pamięć wszechświata”, „Jak uzyskać poznanie wyższych światów”, „Mistyka”, „Nauka ta­jemna” etc.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 75.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic