Stanisława P. [GLEIC]

 

Stanisława P., medjum Schrenck-Notzinga, który przeprowadzał z nią eksperymenty, obfitujące w materjalizacje ektoplastyczne.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 75.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic