Sfinks [GLEIC]

 

Sfinks, bóstwo u starożytnych Egipcjan, wyobrażone w postaci leżącego lwa z twarzą kobiecą.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 74.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic