Secretum [GLEIC]

 

Secretum (łac.), dosłownie: „wydzielina”; tajemnica, przepis wiadomy małej liczbie osób, a dotyczący sposobu wykonywania jakiejś czyn­ności.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 73.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic