Schurè Edward [GLEIC]

 

Schurè Edward, ur. 21 I 1841 r. w Strasburgu, zm. 7 IV 1929 r. w Paryżu, poeta, filozof, mistyk. Autor dzieł „Wielcy wtajemniczeni” (Les Grands Initièes), „Od Sfinksa do Chrystusa-Ewolucja boskości” (L’ evolution divine du Sphinx au Christ) – przełożonych na prawie wszystkie kulturalne języki świata.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 72.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic