Sapecki Cyprjan ks. [GLEIC]

 

Sapecki Cyprjan ks., „Kaznodzieja Kathedralny Krakowski, Przeor Kon­wentu SS. Troyce Zakonu Kaznodzieyskiego” – żył w XVIII w., wydawał kalendarze astrologiczne.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 72.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic