Samma Sambudha [GLEIC]

 

Samma Sambudha (pali), nagłe przypomnienie sobie poprzedniej inkar­nacji, zjawisko pamięciowe, wywołane przez ćwiczenia jogi.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 72.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic