Samadhi [GLEIC]

 

Samadhi (sans.), nazwa używana w Indjach na określenie ekstazy. Jest to stan całkowitego transu, osiąganego sposobami koncentracji mi­stycznej.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 72.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic