Saint Germain [GLEIC]

 

Saint Germain, słynny i tajemniczy Różokrzyżowiec XVIII wieku, który utrzymywał, że żyje na świecie 2000 czy 3000 lat. Posiadał wybitne zdolności magiczne, przepowiedział dokładnie wypadki, które nastą­piły w kilka a nawet kilkanaście lat później, o czem świadczą świa­dectwa wybitnych współczesnych mu osób. W roku 1784 rozeszła się wieść o jego śmierci, aczkolwiek widziany był kilkakrotnie po swej rzekomej śmierci m. i. przez hrabinę d’Ademar, która wspomina o tem w swoich pomiętnikach. Pojawienie się St. Germain i jego zniknięcie było równie tajemnicze, podobnie jak całe jego życie i działalność. Za jego ucznia podawał się niemniej sławny Cagliostro.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 71.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic