Sadhu [GLEIC]

 

Sadhu (hind.), ojciec i przewodnik duchowy, święty mąż. Nazwa prze­łożonych klasztorów buddyjskich w górach Himalaja.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 71.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic