Rogalski (Rogaljusz) Tomasz [GLEIC]

 

Rogalski (Rogaljusz) Tomasz, doktor fil. i prof. akad. krakowskiej, słynny w XVI wieku astrolog. Wydawał w Krakowie prognostyki od roku 1594 do 1600.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 71.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic