Rochas de Albert [GLEIC]

 

Rochas de Albert, dyrektor politechniki paryskiej, usunięty z dyrektury za swe przekonania „okultystyczne”. Głośny badacz głębokich stadjów hipnozy u medjów; książki jego (o inkarnacjach kolejnych, o granicach nauki, o wydzielaniu wrażliwości i inne) przełożono na wszystkie niemal języki europejskie.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 70.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic