Reuchlin Jan [GLEIC]

 

Reuchlin Jan (1455–1522), wielki niemiecki filozof, filolog, kabalista i uczony. Był nauczycielem Filipa Melanchtona, prześladowany przez duchowieństwo za wysławianie kabały.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 70.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic