Psychoterapja [GLEIC]

 

Psychoterapja (gr.), leczenie duchowe, polegające na prawie, że wszelka myśl jest siłą, przemieniającą się w działanie. Poddawanie choremu dodatnich myśli, które oddziałują na ciało.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 69.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic