Psychometrja [GLEIC]

 

Psychometrja (gr.), lub psychoskopja, kryptestezja pragmatyczna – właściwość odgadywania z jakiegoś przedmiotu jego pochodzenia, historji oraz cech i wyglądu człowieka, w którego posiadaniu był dany przedmiot. Granica między psychometrją a jasnowidzeniem jest zatarta. Tak psychometra jak i jasnowidz miewa widzenia; jednak tutaj odnoszą się one zawsze do przeszłości i wymagają jakiegoś przedmiotu fizycznego, któryby zbudził zdolność widzenia.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 69.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic