Praturańczycy [GLEIC]

 

Praturańczycy, szósty szczep Atlantów. Rozwinął się w Azji, poza tere­nami właściwej Atlantydy.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 68.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic