Prasemici [GLEIC]

 

Prasemici, piąty szczep atlancki, z którego elity rozwinęła się potem piąta rasa główna, t. j. rasa biała (aryjska).

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 68.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic