Porta Jan Baptysta [GLEIC]

 

Porta Jan Baptysta (1545–1615), autor interesującego dzieła p. t. „Magia naturalis”, opartego na osobistych jego przeżyciach.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 68.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic