Podżorski Andrzej [GLEIC]

 

Podżorski Andrzej, ur. w 1886 r., z zawodu nauczyciel, zamieszkały w Wiśle. Założyciel (w r. 1919) i redaktor pierwszego pisma ezote­rycznego w Polsce odrodzonej p. t. „Wyzwolenie” (miesięcznik, po­święcony badaniu tajemnych dziedzin duszy, reformie życia i pie­lęgnowaniu wyższej kultury duchowej – wyszło 12 zeszytów). Pozatem drukował swe prace na łamach różnych pism okultystycznych, jak „Teozofja”, „Odrodzenie”, „Wiedza Duchowa” i i.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 67.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic