Piromancja [GLEIC]

 

Piromancja (gr.), wróżenie polegające na tem, że wśród modłów rzu­cano w ogień kadzidło i zależnie od tego, czy zostało strawione przez płomienie czy też rozproszone, stawiano pomyślne lub niepomyślne prognostyki.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 66.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic