Pilchowa Agnieszka [GLEIC]

 

Pilchowa Agnieszka z d. Wysocka (pseudonim „Agni P.”), ur. 14 XII 1888 roku, zamieszkała w Wiśle na Śląsku Ciesz., znane szczególnie w ko­łach spirytystycznych medjum rewelacyjne i jasnowidzące, posiada­jące niewątpliwie zdolności metagnomiczne. Ogłosiła drukiem m. i. „Pamiętniki jasnowidzącej”, „Życie na ziemi i w zaświecie”, czyli wę­drówka dusz”, „Spojrzenie w przyszłość” i t. p. Swoje artykuły, treści głównie spirytystycznej, ogłasza w miesięczniku „Hejnał”, wychodzą­cym pod redakcją jej męża, Jana Pilcha w Wiśle.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 66.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic