Picatrix [GLEIC]

 

Picatrix lub Picatris, hiszpański astrolog XIII wieku, ułożył na podsta­wie 224 starych ksiąg dzieło magiczne, przełożone później na język łaciński, którem posługiwał się również Agrippa von Nettesheim.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 66.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic