Percepcja [GLEIC]

 

Percepcja lub apercapcja (łac.), spostrzeganie, przyjmowanie wrażeń od zjawisk nas otaczających.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 65.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic