Pentagram [GLEIC]

 

Pentagram (gr.), rysunek kształtu gwiazdy pięciobocznej, wyobrażający stosunek między człowiekiem a światem astralnym.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 65.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic