Paweł III [GLEIC]

 

Paweł III, papież (1534–1549), gorący zwolennik astrologji, darzył swemi łaskami astrologa Gauricusa Łukasza.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 65.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic