Pappus [GLEIC]

 

Pappus, matematyk aleksandryjski, napisał około 390 r. po Chr. osiem ksiąg „Collectiones mathematicae” i komentował Ptolomeusza.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 64.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic