Owen Robert Dale [GLEIC]

 

Owen Robert Dale (1801–1877), pisarz ekon. i dyplomata, poseł amery­kański w Neapolu, wyznawca i propagator spirytyzmu, opisał szcze­gółowo doświadczenia materjalizacyjne z siostrami Katarzyną Fox i Leą Fox-Underhill i innemi współczesnemi medjami.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 63.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic