Ossowiecki Stefan [GLEIC]

 

Ossowiecki Stefan, inżynier, żyjący w Warszawie jasnowidz o europej­skiej sławie, znany ze świetnych eksperymentów, przeprowadzonych z nim przez prof. Charlesa Richeta, dra Gustawa Geleya, prof. Osty, prof. dra Neumanna i i. Napisał interesujące dzieło p. t. „Świat mego ducha”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 63.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic