Orygines [GLEIC]

 

Orygines, żył na przełomie II i III wieku po Chr. w Afryce, uważany za Ojca Kościoła, napisał wśród wielu innych dzieł rozprawę o dok­trynie praegzystencji duszy.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 63.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic