Onomatomantyka [GLEIC]

 

Onomatomantyka (gr.), przepowiadanie przyszłości i losu człowieka z kabalistycznych znaczeń poszczególnych liter nazwiska i imienia danego człowieka, przy równoczesnem zastosowaniu liczb. Patrz: arithmomantyka.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 63.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic