Okultyzm [GLEIC]

 

Okultyzm (łac.), ezoteryzm, parapsychologja, wiedza tajemna, herme­tyczna. Pod mianem okultyzmu należy rozumieć ogół nauk, których zadaniem jest prowadzenie badań tajemnych sił przyrody i człowie­ka. Okultyzm nie przeczy istnieniu świata duchów, jednak szuka źródeł zjawisk przedewszystkiem w ukrytych w człowieku siłach psychicznych.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 62.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic