Nous [GLEIC]

 

Nous (gr.), wyrażenie Platona na oznaczenie „wyższej” duszy. Ozna­cza „ducha”, w przeciwieństwie do „duszy” zwierzęcej; w teozofji byłby to „budhi-manas”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 61.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic