Nostradamus Michael (de Notre Dame) [GLEIC]

 

Nostradamus Michael (de Notre Dame), ur. 1503 r., zm. 1566 r., astrolog i wieszcz, który swoje przepowiednie, sięgające do 2000 roku po Chr., pisał w czterowierszach. Przepowiednie te, p. t. „Centuries”, wyszły pierwszy raz z druku w Lyonie w r. 1555.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 61.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic