Niebo [GLEIC]

 

Niebo, według wierzeń judeo-chrześcijańskich miejsce pobytu Boga, aniołów i duchów błogosławionych. Pojęcia tego rodzaju okultyzm nie zna. W teozofji oddają w przybliżeniu to pojęcie najwyższe pla­ny (sfery, regjony) duchowe: plan myślowy i przyczynowy.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 61.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic