Neoplatończycy [GLEIC]

 

Neoplatończycy, szkoła filozoficzna, założona w Aleksandrji przez Ammonjusza Sakkasa, która osiągnęła najwyższy swój rozwój w II i III wieku po Chr. Neoplatończyków zwano również Filaletami, Analogistami lub Teurgistami. Byli to teozofowie pierwszych wieków.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 60.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic