Mumia [GLEIC]

 

Mumia (pers. mum – wosk lub żywica), u Paracelsusa siła żywotna, znajdująca się w wydzielinach ciała ludzkiego (para, promieniowa­nie), badana doświadczeniami DurvilIe’a i de Rochas’a i uznana za podobną do promieniowania mesmerycznego i odycznego.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 59.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic