Morselle dr. [GLEIC]

 

Morselle dr., profesor, lekarz-psychiatra, jeden z głównych pionierów metapsychiki w Italji, zmarł w marcu 1929 r. w Genui.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 58.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic