Monoideizm [GLEIC]

 

Monoideizm (gr.), stan hipnozy, w którym usunięte są wszystkie wyobra­żenia, z wyjątkiem jednego, wypełniającego całą świadomość i mo­gącego czasem przybierać wyrazistość rzeczywistości (halucynacja).

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 58.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic