Mojżesz Ben Maimon [GLEIC]

 

Mojżesz Ben Maimon, rabin, znany we filozofji pod nazwiskiem Majmonidesa, astronom i astrolog w drugiej połowie XII wieku, napisał dzieło o podwójnym obrocie ósmej sfery niebieskiej i kilka innych dzieł astrologicznych.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 58.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic