Misterja [GLEIC]

 

Misterja (gr.), „tajemnice”, pewne święte obchody u Hellenów, tajemne kulty np. w Eleusis ku czci bogini ziemi Demetery. Z tego podłoża religijnego rozwinęło się następnie wyższe znaczenie misterjów, będą­cych już całymi cyklami pewnej ilości arkanów.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 58.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic