Mirandola Giovanni Pico de [GLEIC]

 

Mirandola Giovanni Pico de, książę Konkordji, włoski uczony i filozof (1463–1494), wielki przeciwnik astrologji, napisał dzieła, skierowane przeciwko astrologom: „Disputationes in Astrologiam” i „Versio et Confutatio centiloquii Ptolomaei”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 57.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic