Mentalny plan [GLEIC]

 

Mentalny plan (świat, regjon), świat myślowy, znajdujący się między światem astralnym a przyczynowym. Świat błogości (nieba) dla ducha po śmierci.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 55.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic