Memficka tablica [GLEIC]

 

Memficka tablica, napis w języku greckim, wyryty literami koptyjskiemi, znaleziony na skale w pobliżu Memfis, któremu przypisuje się alche­miczne znaczenie. Brzmi on w dosłownem tłumaczeniu następująco:

„Niebo w górze, niebo w dole,

Gwiazdy w górze, gwiazdy w dole,

Wszystko w górze jest i w dole,

Przyjmij to i bądź pocieszon."

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 55.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic