Mechtylda z Magdeburga [GLEIC]

 

Mechtylda z Magdeburga, ur. 1212 r., napisała w latach 1270–1280 mi­styczne dzieło: „Światłość wypływająca z Bóstwa”. Zajmuje pocze­sne miejsce w rzędzie mistyków niemieckich.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 55.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic