Mashalla [GLEIC]

 

Mashalla, żyjący na przełomie VIII i IX wieku, sławny z wiedzy astro­nomicznej i astrologicznej („saeculi sui phoenix”), napisał dzieło astro­logiczne z dodatkiem, zawierającym pouczenie o używaniu tabel astronomicznych.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 54.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic