Martynizm [GLEIC*

 

Martynizm, „Centrum wtajemniczenia” na Zachodzie, zawdzięcza swoje powstanie tajemniczemu osobnikowi, jakim był Martinez de Pasqually oraz markizowi de Saint Martin w XVIII wieku. Wprowadzony w dru­giej połowie XVIII wieku do Rosji i Polski przez admirała Pleszczejewa, Nowikowa i Grabiankę (Tad. hr. Leszczyc), wykazał tam znaczny rozwój.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 54.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic